Ambassade van België in Hongarije
Home Belgische gevangenen in Hongarije

Belgische gevangenen in Hongarije

Deze afdeling heeft betrekking op Belgische onderdanen die in Hongarije zijn gearresteerd of die zich momenteel in een Hongaarse gevangenis bevinden.
 
Het doel van deze rubriek is u te informeren over uw rechten, de procedures en de acties die de Belgische Ambassade in Budapest kan ondernemen om uw zaak te vergemakkelijken. 

Uw rechten als burger van de Europese Unie :

  • U hebt recht op toegang tot een advocaat die door de Hongaarse staat ter beschikking wordt gesteld.
  • U heeft het recht te eisen dat administratieve documenten van uw gevangenis u in uw moedertaal worden overhandigd.
  • U heeft recht op gelijke behandeling als Hongaarse gevangenen en discriminatie op grond van uw nationaliteit is niet toegestaan.
  • U hebt het recht om toegang te houden tot geneesmiddelen waarvan u kunt bewijzen dat u ze nodig hebt.

De procedures waar u recht op heeft:

  • Als u wilt dat onze ambassade op de hoogte blijft van uw situatie, u administratieve bijstand verleent en informatie over u deelt met uw familie en gezin, moet u dit bij uw opname in de gevangenis hebben aangegeven, door het betreffende vakje op het toelatingsformulier (vaak "Befogadási nyomtatvány" genoemd) aan te kruisen. Als u dat op dat moment niet heeft gedaan, kunt u het op elk moment op een blanco blad aanvragen en via uw maatschappelijk werker naar de gevangenisdirectie sturen.
  • Als u contact wilt opnemen met familieleden, hun post wilt ontvangen en hen toestemming wilt geven u in uw detentie-inrichting te bezoeken, moeten uw familieleden het document "Kapcsolattartói nyilatkozat" / "Verklaring geregistreerde contactpersoon" invullen en ondertekenen en het aan de gevangenisautoriteiten terugsturen. Hiervoor moet u eerst de gevangenis om dit blanco formulier vragen, dat u vervolgens per post naar uw familieleden moet sturen, die op hun beurt het ingevulde formulier naar de gevangenis sturen.
  • Als u een overplaatsing naar een Belgische gevangenis wilt aanvragen, kunt u een blanco blad invullen en opsturen naar de gevangenisautoriteiten.

Wat onze ambassade kan doen om u te helpen:

  • U en uw familieleden een lijst bezorgen van Hongaarse advocaten die bevoegd zijn in strafzaken (voor de lijst klik hier). Indien de advocaat die u door de Hongaarse staat is toegewezen niet geschikt is, raden wij u aan contact op te nemen met een advocaat uit onze lijst om uw zaak over te nemen.
  • Uw familieleden over uw situatie en uw toestand informeren
  • Contacten met de gevangenisautoriteiten vergemakkelijken in geval van procedurele problemen, taalmisverstanden of medische complicaties.

Onze ambassade is niet bevoegd om een verdedigingsstrategie voor de gedetineerde te bepalen, noch is zij bevoegd om juridisch advies te verstrekken.

Voor alle andere vragen, gelieve onze pagina met veelgestelde vragen (FAQ) te raadplegen.

U kunt ook de brochure van de FOD Buitenlandse Zaken raadplegen over bijstand aan Belgen die in het buitenland gedetineerd zijn.