Ambassade van België in Hongarije
Home Consulaire diensten Inschrijving op een Belgisch beroepsconsulaat

Inschrijving op een Belgisch beroepsconsulaat

Administratieve bijstand wordt enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister.

Een vlotte en goede dienstverlening aan onze Belgische landgenoten is onze absolute prioriteit! We willen zoveel mogelijk vermijden dat u zich nodeloos zou moeten verplaatsen of dat u niet alle nodige documenten zou hebben op het moment van de afspraak. Daarom werken we alleen op afspraak.

Stuur ons een e-mail met uw concrete vraag voordat u naar de ambassade komt. Dit laat ons toe om u duidelijk te informeren over welke documenten eventueel nodig zijn en/of om de door u gevraagde documenten klaar te hebben op het moment van uw komst (eventueel op afspraak).Zo willen we de wachttijd  verkorten en nutteloze bezoekjes  voorkomen.

Het nut van uw inschrijving

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch consulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, voor het beheer van uw administratief dossier. Deze inschrijving biedt u de mogelijkheid, (zonder naar België te hoeven terugkeren), een identiteitskaart, een paspoort of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.) aan te vragen. U zult ook via het consulaat kunnen deelnemen aan federale en Europese verkiezingen.

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op een Belgische identiteitskaart of paspoort en kunnen niet als Belgische kiezer worden geregistreerd. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Indien uw dossier up-to-date is, zal het Belgische consulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarbij u dringende noodbijstand nodig heeft (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

Voor inschrijving bij de consulaire bevolkingsregister bent u steeds welkom aan ons loket tijdens de openingsuren: Uitsluitend op afspraak: In de ochtend (08h30-13h00) van maandag tot vrijdag en in de namiddag (14h00-16h30) van maandag tot woensdag.

U vindt meer informatie over uw vertrek naar het buitenland op de federale portaalsite https://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen

 

Vóór uw vertrek

Werkwijze

Documenten voor te leggen bij uw inschrijving

Uw administratief dossier

Contactlijst van onze ambassade (nieuwsbrief, uitnodigingen)

Terugkeer naar België of verhuis naar een ander land

Privacy statement

 

Werkwijze

Voorwaarden inschrijving

Om ingeschreven te kunnen worden in de bevolkingsregisters van het Belgische consulaat in Boedapest moet u aan drie voorwaarden voldoen:

 • U moet Belg zijn;
 • U mag niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente;
 • U moet bewijzen dat u uw gewone hoofdverblijfplaats (= een hoofdzakelijk en legaal verblijf) in het consulair ressort van het Belgische beroepsconsulaat heeft.

Minderjarigen moeten nog aan een vierde voorwaarde voldoen: zij moeten ingeschreven worden in dezelfde registers als één van de ouders.

De hoofdregel voor de inschrijving is als volgt: men hoort ingeschreven te zijn bij de Belgische Ambassade/Vertegenwoordiging in wiens rechtsgebied men meer dan 90 dagen per 6 maand verblijft.

 

 1. Online inschrijving via « e-Consul »

De Belgische ambassade in Boedapest biedt u nu, de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Om u online in te schrijven, klik op de volgende link : https://econsul.diplomatie.be

 

 1. Inschrijven met de traditionele methode (per e-mail of per post)

Het is niet nodig om de inschrijving persoonlijk te komen indienen. U wordt verzocht uw aanvraag en de benodigde documenten op te sturen per e-mail naar Budapest@diplobel.fed.be of per post naar 'Ambassade van België – 1015 Budapest – Toldy Ferenc utca 13.'

 

Documenten voor te leggen bij uw inschrijving

 • ingevuld en getekend inschrijvingsformulier (zie Formulieren) per persoon + 1 pasfoto ;
 • voor minderjarigen, beide ouders ondertekenen dit inschrijvingsformulier voor minderjarigen (zie Formulieren);
 • kopie van de Belgische identiteitskaart of paspoort;
 • Hongaarse registratiekaart (=verblijfsvergunning / « EGT regisztrációs kártya ») à dit krijgt u van de Hongaarse Immigratiedienst van zodra u zich in Hongarije aanmeldt ;
 • als u bipatride bent, een kopie van uw Hoongarse identiteitskaart ;
 • Hongaarse adreskaart (« Lakcímkártya ») à dit krijgt u van uw gemeente in Hongarije als uw in het bezit bent van uw verblijfsvergunning ;
 • ingevuld en getekend inschrijvingsformulier voor de volgende federale of Europese verkiezingen voor de Belgen in het buitenland. Inlichtingen en inschrijvingsformulieren vindt u hier ;
 • ingevuld en getekend volmachtsformulier voor de volgende verkiezingen, indien u uw stem via volmachtiging wenst uit te brengen ; 
 • ENKEL als men uit België komt: bewijs van schrapping uit de gemeentelijke bevolkingsregisters « Model 8 » - aan te vragen bij de gemeente van vertrek in België. Indien nodig kan u met dit formulier de schrapping vragen, te sturen naar de gemeente van vertrek in België.

Het Consulaat kan u enkel inschrijven, als uw status door uw vorige Belgische gemeente veranderd is naar ‘afgeschreven naar het buitenland’.

 • Als u niet uit België komt maar uit een ander land waar u ingeschreven was in de Belgische consulaire registers, is model 8 niet vereist.
 • Voor registratie van de niet-Belgische gezinsleden die op uw adres wonen: « Formulier voor registratie in de consulaire bevolkingsregisters van een vreemd gezinslid van een ingeschreven Belg » (zie Formulieren).

Opmerking: in speciale gevallen kunnen andere ondersteunende documenten worden gevraagd.

Van zodra wij alle hierboven genoemde documenten hebben ontvangen, zullen wij uw registratie in orde brengen.

Uw e-ID vervalt niet door uw verhuis, die blijft geldig tot de geldigheidsdatum die erop staat.

Uw adres op de chip blijft echter uw Belgisch adres zolang de houder de nodige stappen niet persoonlijk onderneemt, bij ons consulaat-generaal zie onze pagina over de elektronische identiteitskaart).

Opgelet: alleen de aanduiding 1344 Boedapest (uniforme referentie voor Hongarije) kan daar worden gebruikt en niet het volledige adres in Hongarije.)

Om uw adres in het buitenland te bewijzen, moet u een bewijs van verblijf aanvragen of downloaden van de website "Mijn dossier"van de Belgische overheid.

 

Uw administratief dossier

Gelieve na uw inschrijving de Ambassade steeds op de hoogte te brengen van:

 • Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een origineel afschrift van de betreffende akte, bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorte- of adoptieakte, of de verklaring van naamsverandering;
 • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling;
 • Elke verandering van nationaliteit;
 • Elke adreswijziging binnen een maand na de wijziging (zie Adreswijwiging);
 • Elke verandering van beroep;
 • Indien u als kiezer geregistreerd bent en uw stemwijze wenst te wijzigen.

 

De Ambassade zal deze veranderingen opnemen in uw administratief dossier en uw gegevens in het Rijksregister bijwerken.

Het Rijksregister is de centrale databank van de Belgische overheid waarin onder meer alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente of van een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, opgenomen zijn.

Elke persoon die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Ambassade of Consulaat, heeft een recht op toegang tot en verbetering van zijn gegevens (zowel deze opgenomen in de bevolkingsregisters als deze opgenomen in het Rijksregister).

Bijkomende informatie hierover kan steeds gevraagd worden aan de Ambassade of ga rechtstreeks naar de Mijn DOSSIER website van de FOD Binnenlandse Zaken.

 

Contactlijst van onze ambassade (Nieuwsbrief, uitnodigingen)

De gegevens in de consulaire bevolkingsregisters worden verzameld voor wettelijke doeleinden.

Indien u echter wenst te worden opgenomen in onze contactlijst (voor de verspreiding van nieuwsbrieven of voor het verzenden van uitnodigingen), dient u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming te geven door het invullen van dit inschrijvingsformulier.  

U kunt op elk moment vragen om van deze lijst te worden verwijderd door hier te klikken op de link aan het einde van elke nieuwsbrief. Uw registratie zal onmiddellijk worden opgeschort en binnen een maand definitief uit onze database worden verwijderd.

Deze lijst wordt alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief van de Ambassade / Consulaat-Generaal en uitnodigingen voor evenementen die wij organiseren. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, noch in België, noch in het buitenland. Uw gegevens worden twee jaar bewaard. Aan het einde van deze periode ontvangt u een bericht dat de geldigheid van de lijst is verlengd.

U kunt ook contact opnemen met de ambtenaar voor gegevensbescherming op dit e-mailadres.