Ambassade van België in Hongarije
Home Legalisatie en vertaling

Legalisatie en vertaling

1. Legalisatie

Officiële documenten worden niet automatisch erkend in andere landen. In het verleden moest het document een legalisatieprocedure ondergaan om het in een ander land geldig te maken. Voor veel landen en documenten is dit niet langer het geval. Voor alle landen die het Apostilleverdrag hebben ondertekend, zoals België en Hongarije, is in veel gevallen alleen een Haagse Apostille nodig voor de legalisatie van het document. Klik hier om te zien welke staten het Apostilleverdrag hebben ondertekend. (Als u een document hebt van een staat die niet in deze lijst voorkomt, moet u het laten legaliseren door de Belgische of Hongaarse vertegenwoordiging in het land van afgifte).

Voor sommige officiële documenten uit EU-landen zoals België of Hongarije is de apostille echter niet meer nodig als deze documenten in een ander EU-land worden gebruikt. Vanaf februari 2019 is voor veel officiële documenten geen apostille meer nodig. Een lijst van deze nieuwe vrijgestelde documenten vindt u op https://e-justice.europa.eu/551/FR/public_documents

Op deze pagina(Deze hyperlink opent een nieuw venster) kunt u een extra controle uitvoeren op de noodzaak van legalisatie door Apostille. Het is goed mogelijk dat uw document nog aan de Apostille moet worden voorgelegd voor gebruik in een ander land, zoals bij diploma's het geval is.

BELGISCH DOCUMENT VOOR GEBRUIK IN HONGARIJE

Als u een Apostille nodig hebt voor een Belgisch document om het in Hongarije te gebruiken, kunt u alleen terecht bij de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Voor al uw vragen kunt u contact met hen opnemen via elegalisation@diplobel.fed.be en klik hier voor de contactgegevens / om een afspraak te maken. 

HONGAARS DOCUMENT VOOR GEBRUIK IN BELGIË

Een Belgische consul is niet gemachtigd om Hongaarse documenten die in België worden ingevoerd, te apostilleren. Neem hiervoor contact op met de op deze pagina genoemde instanties: https://konzinfo.mfa.gov.hu/magyar-kozokiratok-felulhitelesitese .

Let op!
Voor sommige documenten, met name diploma's, moet het originele document bij een andere instelling worden gelegaliseerd voordat het bij de Apostille kan worden ingediend.

Voor Hongaarse documenten, zie tussentijdse over-authenticatie van het Ministerie van Personeelszaken (Staatssecretariaat voor Onderwijs, Klantendienst): www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek OF tussentijdse over-authenticatie van het Onderwijsbureau: https://www.oktatas.hu/konnectat/kozponti_ugyfelszolgalat .

Voor Belgische documenten, zie Legalisatie door de bevoegde Belgische autoriteit | FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be)

 

2. Beëdigde vertaling

Voordat of nadat uw document wordt gelegaliseerd door Apostille, laat u het document best vertalen door een beëdigd vertaler om taalproblemen te vermijden. Het is raadzaam een beëdigd vertaler te kiezen uit het land waar u het document zult gebruiken. Moet je iets extra's doen met de vertaling? Er zijn vier mogelijke situaties:

Om een Belgisch document te gebruiken in Hongarije:

- De vertaler is beëdigd in Hongarije: de vertaling is automatisch geldig in Hongarije;

- De vertaler is beëdigd in België: De vertaling moet nog gelegaliseerd worden. Zie Legalisering van beëdigde vertalingen - Federale Overheidsdienst Justitie (belgium.be)

Voor een Hongaars document dat in België wordt gebruikt: 

- De vertaler wordt in Hongarije beëdigd: de handtekening van de vertaler moet eerst worden gelegaliseerd door een Hongaarse notaris (waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd).

- De vertaler is beëdigd in België: De vertaling moet worden gelegaliseerd door de rechtbank van eerste aanleg waar de vertaler is beëdigd.

Op deze pagina vindt u een lijst van beëdigde vertalers in Hongarije en beëdigde vertalers in België bij de rechtbanken van eerste aanleg.