Ambassade van België in Hongarije
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Meer info...

Bereidheid om zich te integreren in de Belgische samenleving

Nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde vanaf 25/01/2017

De inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving van een vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf van langer dan 3 maanden in België worden voortaan gecontroleerd door de Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken).

Wij raden u ten zeerste aan de site van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen voor de volledige uitleg over deze nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde : Inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving.