Ambassade van België in Hongarije
Home Pensioen & Levensbewijs

Pensioen & Levensbewijs

1. Uw Belgisch pensioen in het buitenland  

Naast de verandering van woonplaats en de schrapping uit het Belgische bevolkingsregister kan een verhuizing naar het buitenland nog een aantal andere gevolgen hebben, met name op het gebied van pensioenen.  

De ambassade is hiervoor niet strikt bevoegd, maar wie naar het buitenland verhuist, de wettelijke pensioenleeftijd nadert en meent recht te hebben op een Belgisch pensioen, kan meer informatie vinden op de website Uw Belgisch pensioen in het buitenland | FOD Buitenlandse Zaken - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be) 

 

2. Levensbewijs

Elke gepensioneerde die in het buitenland woont, moet regelmatig een levensbewijs sturen naar de pensioenorganisatie waarbij hij of zij is aangesloten. Dit levenscertificaat moet worden ingevuld en ondertekend door de houder en door de bevoegde overheidsinstanties die de juistheid ervan bevestigen.  

Deze overheidsinstanties kunnen ofwel de plaatselijke autoriteiten zijn (overheidsdiensten "Kormányhivatal" in Hongarije) ofwel de Belgische ambassades en consulaten-generaal, hoewel deze laatste alleen voor Belgische burgers kunnen tekenen.  

Dankzij de nieuwe elektronische identiteitskaarten (eID) kunt u nu uw levensbewijs afdrukken en versturen via https://www.mypension.be/nl.   

Vandaag zijn de Belgische consulaten enkel bevoegd voor Belgen. Als u een Hongaars staatsburger bent, moet u nu naar uw gemeente of regeringskantoor gaan om uw levenscertificaten te laten ondertekenen.  

Alle informatie over het levensbewijs vindt u op de website van de Federale Pensioendienst (fgov.be). 

Procedure

Om uw levenscertificaat door ons consulaat-generaal te laten ondertekenen, dient u persoonlijk te komen met het ingevulde certificaat en een identiteitsbewijs, na vooraf een afspraak te hebben gemaakt.   

Indien u om gezondheidsredenen niet persoonlijk naar het consulaat-generaal kunt komen, kan een door u gemachtigd persoon de procedure voor u uitvoeren. Gelieve ons hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte te brengen, met vermelding van de identiteit van de persoon die gemachtigd is het te ondertekenen formulier mee te brengen, vergezeld van een recent medisch attest.   

Het levenscertificaat wordt gratis ondertekend.  

Voor meer informatie over pensioen:   

Pensioen in het buitenland - Uw Europa (europa.eu)