Huwelijk

U bent Belg en wilt trouwen in Hongarije.

  1. Laatst bijgewerkt op

Om uw huwelijk in Hongarije te laten plaatsvinden, dient u een Attest van geen Huwelijksbeletsel (AGHB) voor te leggen bij de Hongaarse autoriteiten. Dit attest is een verklaring dat er geen wettelijk beletsel bestaat tegen het huwelijk. U kunt dit attest bekomen via de ambassade van België te Boedapest.
 

Procedure


1. U dient ons de volgende documenten (persoonlijk, per briefwisseling of per email gescand) te bezorgen. Als u de documenten scant, dan dient u de originelen mee te brengen om ze aan ons voor te leggen op het moment van uw afspraak op de ambassade.

  • Het aanvraagformulier in de bijlage ingevuld en ondertekend. Dit omvat ook:
    • De verklaring op eer waarin u bevestigt dat de gegevens in het rijksregister juist zijn en dat uw burgerlijke staat ongehuwd, gescheiden of weduwnaar/weduwe is en dat u geen samenlevingscontract of verklaring van wettelijke samenwonen heeft ondertekend met een andere persoon dan deze waarmee u het huwelijk wenst te sluiten. U dient zelf de rijksregistergegevens te verifiëren via Mijn DOSSIER. Indien u geen toegang hebt tot deze website kunt u een uittreksel uit het bevolkingsregister opvragen bij uw gemeentebestuur van domicilie in België of bij onze consulaat indien u in onze registers bent ingeschreven. 
    • De taal waarin u het certificaat wenst te krijgen. Het AGHB kan in het Nederlands, Frans of Duits afgegeven worden. Dit kan van invloed zijn op de kosten van een officiële vertaling (OFFI).
    • De keuze van woonplaats in België die wettelijk verplicht is. De Belg die in het buitenland woont kiest die woonplaats in België, hetzij bij familie, vrienden, kennissen, advocaat, notaris…. De gekozen woonplaats veronderstelt geen verblijf. Deze keuze is speciaal en beperkt tot de rechtshandelingen waarvoor dit gekozen moet worden.
  • Kopie van uw identiteitskaart en/of paspoort
  • Kopie van een identiteitsdocument (paspoort of identiteitskaart) van uw partner.

2. Als het dossier compleet is, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken om het certificaat af te leveren.

3. Het AGHB-certificaat blijft geldig tot 6 maanden na de datum van afgifte.


Voor de Hongaarse gemeente


Naast het AGHB, zal de Hongaarse gemeente een bewijs van uw burgerlijke staat aanvragen. We kunnen een consulaire verklaring van burgerlijke staat afgeven (voor Belgische burgers die in onze consulaire registers zijn ingeschreven) met de nodige informatie.

Indien u niet ingeschreven bent in de registers van het Belgisch Consulaat in Boedapest, moet u het document aanvragen bij uw Belgische gemeente of bij uw Consulaat van inschrijving.

Wij kunnen ook een meertalig modelformulier afgeven dat wordt gebruikt als vertaalhulp en aan het uittreksel wordt gehecht (zie hieronder).
 

Vertaling


Het consulaat kan een meertalig modelformulier gebruikt als vertaalhulp afgeven, overeenkomstig de verordening (EU) 2016/1191 om vertaalwerk te vermijden. Meer informatie.

We raden u aan om vooraf bij de Hongaarse gemeente te controleren of zij deze vertaling al dan niet accepteert, anders moeten de AGHB en/of het uittreksel door de OFFI vertaald worden.
 

Kosten


De kosten verbonden aan de aangifte zijn na het onderhoud met bankkaart te betalen, in HUF, volgens de huidige wisselkoers.
 

Na het huwelijk


Om uw huwelijk te registreren en de gegevens in uw rijksregister aan te passen is het voldoende dat u een officieel uittreksel uit het huwelijksregister (“Házassági anyakönyvi kivonat”) voorlegt op uw Belgische gemeente of op uw Consulaat van inschrijving. Het uittreksel moet niet gelegaliseerd worden. U kunt het originele document daarna terug meenemen.